Избери 6 или повече бутилки вино и вземи 10% отстъпка

Винарско имение Драгомир и неговата

Архитектура

Ето какво споделиха и стопаните на Драгомир Наталия Гаджева и Косьо Стоев за работата си с архитектите:
С арх. Тодор Обрешков и с екипа на ZOOМ studio се работи много лесно, защото си говорим на един език. Те имат опит в създаване на винарски проекти и след като им подадохме ясно задание, касаещо технологията, а оттам каква да бъде и визията на сградата, мислим, че постигнахме това, което целяхме. Нашите вина са технологично много прецизно произведени, с ясна строга линия. И трябваше сградата, която ще е техният дом, да им съответства. Радваме се, че макар и в тази трудна за всички година вече прекрачихме прага на новия си дом и сме много доволни от съвместната ни работа с архитектурния екип.

Всеки следващ проект да им харесва и да ги удовлетворява повече от предишните – такова е желанието и на Тодор Обрешков, и на Теодора Алексиева. С Драгомир това се е случило! Пожелаваме им да се чувстват отново така удовлетворени и когато бъде завършен следващият проект на винарна, върху който работят сега – в Долината на Струма, до Мелник, в село Лозеница – красиво място със зашеметяващи гледки към Пирин, Алиботуш и Беласица.

Кратка извадка от професионалното архитектурно описание на проекта

NB Нищо не може да замени личната обиколка на избата с дегустация за финал!

Основният обем на избата е на две нива, правоъгълен, ориентиран според чистите географски посоки. Дългите фасади са на север и на юг, а късите – на изток и на запад. Избата е разположена в най-южната обособена част на имота, която е и най-извисена, с широк обзор към Пловдив. Погледната от север на юг, издължената северна фасада се проектира под силуета на планинските хълмове и представлява своеобразен екран за бъдещата зона, определена за изграждане на 16 еднофамилни къщи, клуб и малък спортен център, като фон, прикриващ нелицеприятните близки гледки с грозни бивши стопански постройки през улицата горе от юг.
От самото начало стремежът беше обликът и характерът на строежа на новата винарна да отразяват и показват откровено и честно същността на технологичното производство при провеждане докрай на основния принцип – органично вписване в релефа на терена. Резултатът е цялостен функционално разнообразен ансамбъл, облагородяващ обкръжаващата околна среда и най-вече природните дадености на ландшафта на селските покрайнини. Голяма част от действителната разгъната застроена площ е на подземни и полуподземни нива. При това категорично се запазва водещата идея при строежа да бъде използвана денивелацията. Наклонът на терена предполага стъпаловидното развитие на застрояването. Разликата в нивата, използвана като технологично предимство, дава възможност за гравитачно протичане на винарския процес. От енологична гледна точка гравитачният път на гроздето и виното е класически изпитан прийом, а вкопаването в терена осигурява типичен за винарските изби вътрешен микроклимат, благоприятен за направата на добро вино с нисък разход на енергия. Поставени дълбоко в терена, големите избени помещения не смущават с обемното си въздействие парковата среда и близките квартали на селото с жилищни и вилни постройки. Така са удовлетворени изискванията на енолозите, а производственият корпус, вкопан в ската, прикрито се сгушва в гънките на терена, без да дразни очите…

10% ОТСТЪПКА

Избери 6 или повече бутилки вино и
вземи 10% отстъпка

10% ОТСТЪПКА