Избери 6 или повече бутилки вино и вземи 10% отстъпка

ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1. ПРЕДМЕТ

1.1 Настоящите общи условия („Общи условия“) имат за цел да уредят отношенията между „ВИНАРСКО ИМЕНИЕ ДРАГОМИР“ ООД („Винарско имение Драгомир“ или „Доставчик“) и неговите клиенти („Потребители“), които ползват електронния магазина на адрес в интернет: www.dragomir.bg („Онлайн магазин”).

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Фирмено наименование:

„Винарско имение Драгомир“ ООД

Седалище и адрес на управление:

Гр. Пловдив п.к. 4000, р-н Централен, ул. „Братя Миладинови“ № 34, ет. 5 ап. 14

Адрес на стопанска дейност:

Обл. Пловдив, общ. Родопи, с. Брестник п.к. 4107, ул. „Независимост“ № 81

Адрес за кореспонденция:

Обл. Пловдив, общ. Родопи, с. Брестник п.к. 4107, ул. „Независимост“ № 81

Телефон:

+359 888 32 58 20

Адрес на електронна поща:

[email protected]

Регистрация в търговски регистър:

ЕИК 160055251 

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

BG 160055251

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 02/91-53-519

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. “Врабча” № 1, ет. 3,4 и 5

тел.: 02 / 9330565

Email: [email protected]

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

ІІІ. ОНЛАЙН МАГАЗИН

3.1 Онлайн магазинът е достъпен на адрес на адрес в интернет www.dragomir.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Винарско имение Драгомир стоки, включително:

а) Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в Онлайн магазина;

б) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори за покупко-продажба и доставка на стоки, предлагани в Онлайн магазина;

в) Да извършват плащания във връзка със сключени договори за покупко-продажба и доставка на стоки чрез поддържаните от Онлайн магазина начини за разплащане.

г) Да получават информация за стоки, предлагани от Онлайн магазина, за техните характеристики, цени и условия на доставка;

д) Да получават информация за правата, които имат при ползването на Онлайн магазина в съответствие с приложимото законодателство;

е) Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние, в случаите предвидени от приложимото законодателство;

3.2 Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Онлайн магазина, чрез неговия интерфейс, достъпен на интернет страницата  www.dragomir.bg. Договорът може да се сключи на български или на английски език, като включва настоящите Общи условия.

3.3 По силата на сключения от разстояние договор за покупко-продажба, Винарско имение Драгомир се задължава да достави и да прехвърли на Потребителя собствеността върху избраните от него стоки. Доставката се извършва срещу заплащане на цена, в срокове и при условия, обявени в Онлайн магазина и настоящите Общи условия.

3.3 Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

ІV. ПОРЪЧКА НА СТОКИ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА

4.1 За сключването на договор за покупко-продажба на стоки от Онлайн магазина не се изисква регистрация. За целта е достатъчно чрез функционалностите на Онлайн магазина Потребителят да избере една или повече от предлаганите стоки и да направи поръчка за тях, да предостави необходимите данни за извършване на доставката, да избере способ и момент на плащане и да получи потвърждение от Доставчика на поръчката чрез електронно съобщение до посочения адрес на електронна поща.

4.2 С натискане на бутона „Поръчай“ се счита, че Потребителят е направил изявление за поръчка на избраните от него стоки и приема настоящите Общи условия. За да се избегне риска от грешки или недобросъвестност, поръчката се счита за приета от Доставчика и договорът между страните се счита за сключен след изпращането на потвърждение от Винарско имение Драгомир до Потребителя, а ако е избран начин на плащане с кредитна/дебитна карта – и след получаване на дължимата сума.

4.3 Поръчките, направени в Онлайн магазина, се обработват, потвърждават и изпращат в рамките на следващия работен ден.

4.4 Доставки се извършват на територията на Република България, както и до следните държави в Европа: Австрия, Белгия, Дания, Естония,  Германия, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания,  Унгария ,Финландия, Франция, Хърватска, Чехия.

4.5 За да бъде направена поръчка и извършена доставка, минималното  количество на поръчаните стоки е 3 бутилки за територията на България и 6 бутилки за останалите страни в Европа.

4.6 Ако поръчани стоки не са налични, Потребителят ще получи обаждане или съобщение по електронна поща от Доставчика с допълнителна информация за възможните срокове за доставка.

4.7 Ако поръчаните стоки не могат да бъдат доставени по друга причина, Потребителят ще получи обаждане или съобщение по електронна поща от Доставчика с информация относно замяната на поръчаните стоки или възможностите за връщане на заплатената цена.

4.8 Доставката на поръчани в Онлайн магазина стоки на територията на България се извършва чрез куриерска фирма „Спиди“ АД, а до останалите държави – чрез нейни партньори.

4.9 Стоките се доставят на посочения от Потребителя адрес и Доставчикът не носи отговорност в случай, че посочените в поръчката данни са неверни, неточни, непълни или заблуждаващи. Ако Потребителят не може да бъде намерен на адреса по тази или друга причина, за която Доставчикът не отговаря, всички допълнително възникнали разходи по доставката са за сметка на Потребителя.

4.10 След изпращане на поръчаните стоки срокът за доставката им зависи от сроковете на куриерската фирма съобразно адреса на получателя, но не повече от 30 дни. Доставчикът не дължи обезщетение за неспазен срок на доставка поради забава на куриерската фирма.

  1. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ НА ПОРЪЧАНИ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА СТОКИ

5.1 Всички цени на продуктите в ОНЛАЙН МАГАЗИНА са в лева с включено ДДС и са актуални към датата на поръчката.

5.2 Цената на доставката е за сметка на Потребителя и е в размер, както следва:

а) При поръчка с адрес за доставка на територията на България:

– до 6  бутилки в една пратка –  8.00 лв.;

– за 6 или повече бутилки – доставката е безплатна за Потребителя;

б) При поръчка на промоционални пакети – доставката на територията на България е безплатна за Потребителя.

в) При поръчка до държава извън България – 15.00 евро за 1 до 6 бутилки в една пратка.

Цената на доставката, когато се дължи от Потребителя, се добавя към цената на поръчаните продукти и се заплаща заедно с нея.

5.3 Заплащането на поръчаните стоки може да се извърши по следните изчерпателно изброени начини:

а) За пратки, чиято доставка се извършва на територията на България:

– с Наложен Платеж (Потребителят заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката) до максимален размер 10 000 лв.; или

–  онлайн с дебитна/кредитна карта.

б) За пратки, чиято доставка се извършва в държава извън България: онлайн с дебитна/кредитна карта.

5.4 Приемат се следните видове карти: дебитни и кредитни карти Visa и Mastеrcard; Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.  При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

5.5 Потребителят получава стокова разписка с описание на стоката в пратката, освен ако не е заявил, че поръчката е подарък и желае да получи документите на друг адрес. В този случай Винарско имение Драгомир изпраща документите на допълнително посочения адрес за сметка на Потребителя.

5.6 Във всички случай Потребителят може да поиска и да получи фактура за закупените стоки, като трябва да предостави необходимите данни за издаване на фактурата.

VІ. РЕКЛАМАЦИИ

6.1. Потребителят има право да подаде рекламация за закупена от него стока, ако:

а) Стоката не съответства на поръчката – броят или видът на артикулите не съответства на направената поръчка и това е установено при външен оглед при доставката;

б) Стоката е повредена при транспортирането – в този случай Потребителят трябва да заяви увреждането на куриера при доставката, който да състави протокол за увреждане на пратката;

6.2 В случаите по т. 6.1 Потребителят може да откаже да приеме пратката или да я приеме и в срок до 3 дни да се свърже с Винарско имение Драгомир, за да направи рекламация.

6.3 Разходите по връщането на стоката и/или доставянето на нова, когато рекламацията е основателна, са за сметка на Доставчика.

VІІ. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ПРАВО НА ОТКАЗ

7.1 Правилата на настоящия раздел VIІ Общите условия се прилагат спрямо Потребители, които имат качеството на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

7.2 Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

7.3 Цената на стоките с включени всички данъци е определена и посочена от Доставчика в профила на всяка стока в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

7.4 Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и информация за тях  се предоставя на Потребителите преди сключване на договора:

– В настоящите Общи условия; и

– Чрез интерфейса на ОНЛАЙН МАГАЗИНА;

7.5 Актуална информация за начините на плащане, срокът за доставка, доставка и изпълнение на договора за покупко-продажба, определени от Доставчика, се съдържа в настоящите Общи условия и се визуализира при избора на стоките в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

7.6 Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на ОНЛАЙН МАГАЗИНА или предоставената електронна поща.

7.7 Потребителят има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката, чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.

7.8 Правото на отказ по т. 7.7 не се прилага в следните случаи:

а) за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

б) за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

в) за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

г) за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

д) за договори, сключени по време на публичен търг;

7.9 Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информацията, определена в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този ред директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.

7.10 Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

7.11 При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

7.12 Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока за връщане. При отказ от договора стоките трябва да бъдат върнати с ненарушена цялост, без увреждания, в това число на етикети или търговска опаковка, без да бъдат отваряни или употребявани.

7.13 Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

VІІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1 Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД).

8.2 Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за поверителност, която представя по ясен и разбираем начин на Потребителите какви техни лични данни събира и обработва, за какви цели и на какво основание ги обработва, как и колко дълго ги съхранява, на кого ги  разкрива и какви права като субект на лични данни Потребителят притежава и как можете да ги упражни.

8.3 Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и изпълнението на сключения договор.

8.4 С предоставянето на лични данни чрез сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА всеки Потребител потвърждава, че има навършени 18 години и е запознат с изискванията на ОРЗД.

8.5 Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира, за да провери верността на предоставените данни. Отказът за предоставяне на данни и документи или предоставянето на неверни такива може да доведе до невъзможност за предоставяне на съответните продукти и услуги или до спиране на достъпа до ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1 Доставчикът си запазва правото да променя и допълня настоящите Общи условия,  като промените и допълненията влизат в сила след обявяването на актуализирания текст на сайта на Винарско имение Драгомир и не се прилагат към договори, сключени преди тази дата.

9.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

9.3 За неуредените в тези Общи условия и договора между Винарско имение Драгомир и Потребителя въпроси се прилага законодателството на Република България.

9.4 Всички спорове между страните, произтичащи от сключения между тях договор от разстояние, неговото изпълнение, тълкуване или прекратяване, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по предвидения в закона ред.

10% ОТСТЪПКА

Избери 6 или повече бутилки вино и
вземи 10% отстъпка

10% ОТСТЪПКА